Direktorė

Lilija Miežinienė

Informacija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Renata Lukoševičienė

Skyriaus vedėja

Virginija Radžiuvienė

Buhalterė

Greta Gaurilkienė

Ūkvedė

Virginutė Godliauskienė

Sekretorė

Ona Čovbanienė