Direktorė

Lilija Miežinienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Renata Lukoševičienė

Skyriaus vedėja

Virginija Radžiuvienė

2019 m. veiklos ataskaita

Buhalterė

Greta Gaurilkienė

Ūkvedė

Virginutė Godliauskienė

Sekretorė

Ona Čovbanienė