Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Skyriaus administratorė
RENATA LUKOŠEVIČIENĖ

Buhalterė

Greta Gaurilkienė

Ūkvedė

Virginutė Godliauskienė

Sekretorė

Ona Čovbanienė