Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Skyriaus administratorė
RENATA LUKOŠEVIČIENĖ

Buhalterė

Greta Gaurilkienė

Ūkvedė

Virginutė Godliauskienė

Sekretorė

Ona Čovbanienė

Try this now!

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

2020 m. veiklos ataskaita