Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą yra paskirta 
Renata Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. 8 683 78 747, el. p. venreneta@gmail.com