A ir B lygio specialistų, kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies kooficientai

A ir B lygio specialistų, kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies kooficientai