Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" darbuotojų sąrašas

Agnė Lukoševičienė
Aurelija Mulevičienė
Monika Narbutienė
Ieva Pernavienė
Laima Marytė Adomaitienė
Daiva Ignatavičienė
Jurgita Kairienė
Inga Baltrimavičienė
Vydmantė Skabickienė 
Virginija Radžiuvienė
Renata Dabrilienė
Daiva Židonienė
Viktorija Lauraitienė