IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „MEILUČIAI“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 
Monika Narbutienė, Inga Baltrimavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja - Larisa Tošnickienė


IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „ŠAUNUČIAI“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 
Daiva Ignatavičienė, Laima Adomaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja - Danutė Kuncienė

JUNGTINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „ŠYPSNIUKAI“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 
Evelina Pšetulskienė, Dalia Gedgaudienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja - Živilė Žigaitė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „LINKSMUČIAI“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 
Jurgita Kairienė, Eglė Švedarauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja - Lina Mockienė