IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „MEILUČIAI“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 
Vydmantė Skabickienė, Enrika Pranaitytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja - Salvinija Savickienė


IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „ŠAUNUČIAI“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 
Monika Narbutienė, Aurelija Mulevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja - Larisa Tošnickienė

JUNGTINĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „ŠYPSNIUKAI“

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: 
Evelina Pšetulskienė, Dalia Gedgaudienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja - Živilė Žigaitė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „LINKSMUČIAI“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 
Jurgita Kairienė, Enrika Pranaitytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja - Asta Vitkauskienė