DIREKTORĖ
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
SKYRIAUS ADMINISTRATORĖVYR. BUHALTERĖ

ŪKVEDĖ
SKYRIAUS ŪKVEDĖ
SEKRETORĖ
SKAITMENINIŲ  TECHNOLOGIJŲ ADMINISTRATORĖ 

Lilija Miežinienė
tel. 8 603 77 993, (8 45) 44 69 81
el. p. velziodarzelis@gmail.com


Renata Lukoševičienė
tel. 8 683 78 747, (8 45) 59 53 76
el. p. velziodarzelis@gmail.comGreta Gaurilkienė
tel. 8 603 77 317, (8 45) 59 53 76
el. p. velziodarzelis@gmail.comVirginutė Godliauskienė
tel. 8 603 77 317, (8 45) 59 53 76
el. p. velziodarzelis@gmail.com


Virginija Radžiuvienė 
tel. 8 603 77 880, (8 45) 55 51 24
el. p. liudynes.darzelis@gmail.com


Ona Čovbanienė
tel. (8 45) 59 53 76
el. p. velziodarzelis@gmail.com


Renata Lukoševičienė
tel. 8 629 37 401
el. p. venreneta@gmail.com