„Erasmus+“ KA2 programos tarptautinis projektas „Emocinės, empatinės proksimalinės mokymosi aplinkos kūrimas“ (PEARL)

KA2 projektas „Papildomų galimybių panaudojimas ankstyvojo ugdymo (0–6 m.) gerinimui, „EDU B612“

     Bendradarbiaujant su Panevėžio rajono švietimo centru įgyvendinamas „Erasmus+“ KA2 projektas „Papildomų galimybių panaudojimas ankstyvojo ugdymo (0–6 m.) gerinimui, „EDU B612“ („Emocinės empatijos ugdymas artimoje mokymosi aplinkoje, „PEARL“), kuriuo siekiama ugdyti mokytojų ir kitų specialistų, dirbančių su ankstyvojo amžiaus vaikais kompetencijas bei integruoti pedagoginių metodų naujoves ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
  2019 m. lapkričio 25–30 d. Velžio lopšelio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ atstovai: Direktorė Lilija Miežinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Lukoševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Kairienė dalyvavo tarptautiniuose mokymuose Ispanijoje. 
   Mokymu metu susipažinta su Italijos, Ispanijos, Turkijos ugdymo ikimokykliniame amžiuje patirtimi, metodų įgalinančių vaiko visuminį ugdymą(si) naujovėmis.   Mokymu metu išskirti prioritetai: sukurta vaiką veikti įgalinanti aplinka, mokytojo parinktos tikslinės priemonės, vaiko mokymas(sis) pasitelkiant muziką, judesio išraišką ir emocinės išraiškos priemones. Įgyta patirtis bus panaudota organizuojant ugdymo procesą, veiklą paverčiant vaikui įdomiu ir prasmingu mokymusi.

„Erasmus+“ KA3 projektas „Robotika prieš patyčias – RoBy“

,,Erasmus+ projektas „Taikus švietimas patyčių prevencijai vaikystėje“ (PEEC)