Naujienos

LAISVOS DARBO VIETOS
Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ ieško naujų komandos narių:
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (0,38 pareigybės),
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (1 pareigybė, Liūdynės sk.),
Spec. pedagogo, logopedo (0,73 pareigybės)
Kreiptis tel. 8 603 77 993, 8 683 78 747

Informacija apie švietimo įstaigų darbą pandemijos sąlygomis www.mokyklabecovid.lt
Iškilus klausimams dėl Covid-19 kreiptis į sveikatos priežiūros specialistę Gabrielę Vainauskienę, el.p. gabrielevainauskiene@gmail.com, tel. 8 646 69 845

Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus 2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-86 patvirtintas Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.

TĖVELIŲ DĖMESIUI.
Informuojame, kad laikantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų, būtina:
– laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
– lopšelio-darželio teritorijoje ir pastate dėvėti kaukes;
– įėjus į pastatą dezinfekuoti rankas;
– prieš atvedant vaiką į lopšelį-darželį pamatuoti temperatūrą;
– rūbinėlėje laikytis saugaus atstumo, vienu metu įeiti 2–3 tėveliams su vaikais;
– pasiėmus vaikus, išeiti iš teritorijos.
Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) į lopšelį-darželį nepriimami.
Lopšelis-darželis dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
Grupės performuojamos pagal vaikų amžių.

Mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojų mokymai Estijoje (skaityti plačiau).

Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ tapo Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso vienu iš nugalėtojų (skaityti plačiau www.švietimo naujienos.lt).

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-130 patvirtintas „VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS“.

Vadovaujantis PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-93 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, paskelbtus karantiną ir ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu 10,00 Eur per mėnesį mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kt. NERENKAMAS.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu ir 2020 m. kovo 20 d. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus įsakymu Nr. V-32 patvirtintomis Mokymo nuotoliniu būdu taisyklėmis
MOKYTOJUS IR TĖVUS (GLOBĖJUS, RŪPINTOJUS) TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS KONSULTUOJA RENATA LUKOŠEVIČIENĖ, tel 8 629 37 401, el. p. venreneta@gmail.com