Vaikai priimami į Velžio lopšelį-darželį „Šypsenėlė“ vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimo“ ir Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatais. 
Tėvai, globėjai (rūpintojai) teikia prašymą lopšelio-darželio direktoriui.
 

Prašymo forma

dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į LIūdynės skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupę

Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" vaikų eilės sąrašas

Eilės numerį galite sužinoti paskambinę tel. (8 45) 59 53 76 

Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo tvarkos aprašu  patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės 
2020 m. gegužės 28 d. sprendimu
 Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“.

Eilės  nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelį-darželį ,,Šypsenėlė"


Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 293
 2. 340
 3. 277
 4. 294
 5. 187
 6. 188
 7. 191
 8. 198
 9. 201
 10. 202
 11. 203
 12. 206
 13. 212
 14. 216
 15. 249
 16. 253
 17. 255
 18. 257
 19. 258
 20. 260
 21. 261
 22. 262
 23. 265
 24. 266
 25. 267
 26. 271
 27. 272
 28. 273
 29. 274
 30. 276
 31. 281
 32. 288
 33. 292
 34. 296
 35. 297
 36. 334
 37. 337
 38. 338
 39. 344
 40. 348
 41. 349
 42. 352
 43. 354
 44. 358
 45. 359
 46. 363
 47. 364
 48. 374
 49. 380

* Laisvos vietos - 0

* Informacija pateikta 2022 m. kovo 29 d. duomenimis

Eilės nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" Liūdynės skyrių

Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

  1.362
  2. 376
  3. 377
  4. 350
  5. 366
  6. 255
  7. 257
  8. 292
  9. 333
  10. 370

* Laisvos vietos - 0

* Informacija pateikta 2022 m. kovo 29 d. duomenimis