Vaikai priimami į Velžio lopšelį-darželį „Šypsenėlė“ vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimo“ ir Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatais. 
Tėvai, globėjai (rūpintojai) teikia prašymą lopšelio-darželio direktoriui.
 

Prašymo forma

dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į LIūdynės skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupę

Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" vaikų eilės sąrašas

Eilės numerį galite sužinoti paskambinę tel. (8 45) 59 53 76 

Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo tvarkos aprašu  patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės 
2020 m. gegužės 28 d. sprendimu
 Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“.

Eilės  nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelį-darželį ,,Šypsenėlė"


Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 78
 2. 164
 3. 176
 4. 219
 5. 222
 6. 251
 7. 220
 8. 81
 9. 113
 10. 126
 11. 174
 12. 203
 13. 207
 14. 4
 15. 91
 16. 99
 17. 119
 18. 120
 19. 127
 20. 130
 21. 162
 22. 163
 23. 166
 24. 167
 25. 171
 26. 173
 27. 175
 28. 179
 29. 180
 30. 182
 31. 185
 32. 186
 33. 187
 34. 188
 35. 190
 36. 192
 37. 193
 38. 194
 39. 195
 40. 198
 41. 199
 42. 200
 43. 201
 44. 202
 45. 205
 46. 206
 47. 208
 48. 211
 49. 213
 50. 214
 51. 216
 52. 217
 53. 221
 54. 249
 55. 250
 56. 252
 57. 253
 58. 254
 59. 256
 60. 259

* Laisvos vietos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. - 0

* Informacija pateikta 2020 m. spalio 16 d. duomenimis

Eilės nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" Liūdynės skyrių

Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 120
 2. 164A
 3. 183
 4. 189
 5. 192
 6. 193
 7. 197
 8. 199
 9. 221

* Laisvos vietos nuo 2020 m. spalio 15 d. - 1

* Informacija pateikta 2020 m. spalio 16 d. duomenimis