Vaikai priimami į Velžio lopšelį-darželį „Šypsenėlė“ vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimo“ ir Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatais. 
Tėvai, globėjai (rūpintojai) teikia prašymą lopšelio-darželio direktoriui.
 

Prašymo forma

dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į LIūdynės skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupę

Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" vaikų eilės sąrašas

Eilės numerį galite sužinoti paskambinę tel. (8 45) 59 53 76 

Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo tvarkos aprašu  patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės 
2020 m. gegužės 28 d. sprendimu
 Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“.

Eilės  nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelį-darželį ,,Šypsenėlė"


Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 78
 2. 164
 3. 219
 4. 220
 5. 222
 6. 251
 7. 269
 8. 81
 9. 113
 10. 126
 11. 174
 12. 203
 13. 207
 14. 265
 15. 4
 16. 50
 17. 91
 18. 99
 19. 119
 20. 120
 21. 127
 22. 130
 23. 162
 24. 163
 25. 166
 26. 167
 27. 171
 28. 173
 29. 175
 30. 176
 31. 180
 32. 182
 33. 185
 34. 186
 35. 187
 36. 188
 37. 190
 38. 192
 39. 193
 40. 194
 41. 195
 42. 198
 43. 200
 44. 201
 45. 202
 46. 205
 47. 206
 48. 208
 49. 211
 50. 213
 51. 214
 52. 216
 53. 217
 54. 221
 55. 249
 56. 250
 57. 252
 58. 253
 59. 254
 60. 256
 61. 259
 62. 261
 63. 262
 64. 263
 65. 264

* Laisvos vietos - 0

* Informacija pateikta 2021 m. vasario 5 d. duomenimis

Eilės nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" Liūdynės skyrių

Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 120
 2. 164A
 3. 189
 4. 192
 5. 193
 6. 197
 7. 221
 8. 261

* Laisvos vietos - 0

* Informacija pateikta 2021 m. sausio 20 d. duomenimis