Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" vaikų eilės sąrašas

Eilės numerį galite sužinoti paskambinę tel. (8 45) 59 53 76 

Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo tvarka patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės 
2017 m. spalio 12 d. sprendimu
 Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Eilės  nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelį-darželį ,,Šypsenėlė"


Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 196 
 2.  204 
 3.  54 
 4.  81 
 5.  112 
 6.  113 
 7.  120
 8.  126 
 9.  164A 
 10.  174 
 11.  115 
 12.  185 
 13.  52
 14.  58 
 15.  59
 16.  130
 17.  160 
 18.  161 
 19.  92 
 20.  192
 21.  193
 22.  983
 23.  4 
 24.  40
 25.  43
 26.  47
 27.  49
 28.  51
 29.  53 
 30.  55
 31.  57
 32.  60 
 33.  66
 34.  68 
 35.  71
 36.  74
 37.  75
 38.  76
 39.  77
 40.  78
 41.  86
 42.  87
 43.  88
 44.  89
 45.  91
 46.  93
 47.  96 
 48.  97
 49.  98 
 50.  99
 51.  101
 52.  106
 53.  108 
 54.  109 
 55.  111 
 56.  114
 57.  116 
 58.  129
 59.  131 
 60.  162
 61.  163 
 62.  164
 63.  166
 64.  167
 65.  171 
 66.  172
 67.  173
 68.  176 
 69.  178 
 70.  179
 71.  180
 72.  181
 73.  182 
 74.  187
 75.  188
 76.  199 
 77.  201

* Informacija pateikta 2020 m. vasario 11 d. duomenimis

Eilės nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" Liūdynės skyrių

Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 184 
 2.  120
 3.  183 
 4.  192 
 5.  193 
 6.  108 
 7.  114 
 8.  116 
 9.  119 
 10.  165 
 11.  169 
 12.  171 
 13.  176 
 14.  179 
 15.  188 
 16.  197 
 17.  199

* Informacija pateikta 2020 m. vasario 11 d. duomenimis