Vaikai priimami į Velžio lopšelį-darželį „Šypsenėlė“ vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimo“ ir Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatais. 
Tėvai, globėjai (rūpintojai) teikia prašymą lopšelio-darželio direktoriui.

Prašymo forma

dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į LIūdynės skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupę

Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" vaikų eilės sąrašas

Eilės numerį galite sužinoti paskambinę tel. (8 45) 59 53 76 

Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo tvarkos aprašu patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės 
2020 m. gegužės 28 d. sprendimu
 Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“.

Eilės  nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelį-darželį ,,Šypsenėlė"


Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 204
 2. 209
 3. 97
 4. 54
 5. 112
 6. 185
 7. 43
 8. 51
 9. 53
 10. 55
 11. 57
 12. 60
 13. 58
 14. 59
 15. 71
 16. 74
 17. 75
 18. 77
 19. 86
 20. 88
 21. 89
 22. 92
 23. 93
 24. 96
 25. 98
 26. 105
 27. 106
 28. 115
 29. 116
 30. 129
 31. 131
 32. 160
 33. 161
 34. 172
 35. 173
 36. 176
 37. 178
 38. 179
 39. 181
 40. 188
 41. 201
 42. 210
 43. 211

* Laisvos vietos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. - 33

* Informacija pateikta 2020 m. gegužės 29 d. duomenimis

Eilės nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" Liūdynės skyrių

Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 184
 2. 119
 3. 165
 4. 179
 5. 188
 6. 210
 7. 211

* Laisvos vietos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. - 7

* Informacija pateikta 2020 m. gegužės 29 d. duomenimis