Vaikai priimami į Velžio lopšelį-darželį „Šypsenėlė“ vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka“ ir Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatais. 
Tėvai, globėjai (rūpintojai) teikia prašymą lopšelio-darželio direktoriui.

Prašymo forma

dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į LIūdynės skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupę

Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" vaikų eilės sąrašas

Eilės numerį galite sužinoti paskambinę tel. (8 45) 59 53 76 

Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo  tvarka patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės 
2017 m. spalio 12 d. sprendimu
 Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Eilės  nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelį-darželį ,,Šypsenėlė"


Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 204
 2. 209
 3. 97
 4. 54
 5. 112
 6. 115
 7. 185
 8. 58
 9. 59
 10. 160
 11. 161
 12. 92
 13. 43
 14. 51
 15. 53
 16. 55
 17. 57
 18. 60
 19. 71
 20. 74
 21. 75
 22. 77
 23. 86
 24. 88
 25. 89
 26. 93
 27. 96
 28. 98
 29. 105
 30. 106
 31. 116
 32. 129
 33. 131
 34. 172
 35. 173
 36. 176
 37. 178
 38. 179
 39. 181
 40. 188
 41. 201

* Informacija pateikta 2020 m. balandžio 6 d. duomenimis

Eilės nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" Liūdynės skyrių

Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 184
 2. 119
 3. 165
 4. 179
 5. 188

* Informacija pateikta 2020 m. balandžio 6 d. duomenimis