Vaikai priimami į Velžio lopšelį-darželį „Šypsenėlė“ vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimo“ ir Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatais. 
Tėvai, globėjai (rūpintojai) teikia prašymą lopšelio-darželio direktoriui.
 

Prašymo forma

dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymo forma

dėl priėmimo į LIūdynės skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupę

Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" vaikų eilės sąrašas

Eilės numerį galite sužinoti paskambinę tel. (8 45) 59 53 76 

Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo tvarkos aprašu  patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės 
2020 m. gegužės 28 d. sprendimu
 Nr. T-130 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“.

Eilės  nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelį-darželį ,,Šypsenėlė"


Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 219
 2. 220
 3. 251
 4. 269
 5. 275
 6. 286
 7. 291
 8. 81
 9. 113
 10. 126
 11. 174
 12. 203
 13. 207
 14. 265
 15. 127
 16. 221
 17. 252
 18. 287
 19. 50
 20. 119
 21. 120
 22. 130
 23. 162
 24. 166
 25. 167
 26. 171
 27. 173
 28. 175
 29. 176
 30. 180
 31. 182
 32. 185
 33. 186
 34. 187
 35. 188
 36. 190
 37. 192
 38. 193
 39. 194
 40. 195
 41. 198
 42. 200
 43. 201
 44. 202
 45. 205
 46. 206
 47. 208
 48. 211
 49. 213
 50. 214
 51. 216
 52. 217
 53. 249
 54. 250
 55. 253
 56. 254
 57. 256
 58. 259
 59. 261
 60. 262
 61. 264
 62. 268
 63. 271
 64. 272
 65. 278

* Laisvos vietos - 0

* Informacija pateikta 2021 m. gegužės 4 d. duomenimis

Eilės nr. pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis į Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" Liūdynės skyrių

Eil. nr. - eil. nr. prašymų registracijos žurnale *

 1. 279
 2. 280
 3. 189
 4. 252
 5. 221
 6. 192
 7. 193
 8. 194
 9. 197
 10. 261
 11. 262
 12. 282

* Laisvos vietos - 0

* Informacija pateikta 2021 m. gegužės 4 d. duomenimis