Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" valdymo struktūros schema

2021 m. sausio 1 d. patvirtinta 40,18 lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės. Įstaigoje veikia savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba