Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė" organizacinė struktūra

2021 m. rugsėjo 1 d. patvirtinta 40,68 lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės. Įstaigoje veikia savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba