Planuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2021 m.

pERŽIŪRĖTi

2021 m.viešųjų pirkimų plano papildymas

peržiūrėti