Planuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2021 m.

pERŽIŪRĖTi

Kvietimas teikti pasiūlymus

peržiūrėti