Planuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2022 m.

pERŽIŪRĖTi