GRUPĖS

Ikimokyklinio ugdymo grupė „MEILUČIAI“
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva Ignatavičienė, Pranė Adakauskienė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Danutė Kuncienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė „ŠAUNUČIAI“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Alina Kubilienė, Laima Marytė Adomaitienė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Asta Vitkauskienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė „SMALSUČIAI“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Diana Masiulienė, Pranė Adakauskienė, Aurelija Mulevičienė. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Živilė Žigaitė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė „DRĄSUČIAI“ Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Jūratė Palilionienė, Sandra Vaičiūnaitė, Dalia Gedgaudienė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Salvinija Savickienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė „LINKSMUČIAI“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Monika Narbutienė, Aurelija Mulevičienė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Larisa Tošnickienė.
Jungtinė ikimokyklinio ugdymo grupė „ŠYPSNIUKAI“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Inga Baltrimavičienė, Sandra Vaičiūnaitė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Lina Valonienė.
Priešmokyklinio ugdymo grupė „GUDRUČIAI“ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Zita Krupickienė, Dalia Gedgaudienė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Zita Baranauskienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė „ŠVELNUČIAI“, Liūdynės skyrius
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva Židonienė, Evelina Pšetulskienė, Virginija Radžiuvienė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Vygantė gulinienė.
Jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė „DARBŠTUČIAI“, Liūdynės skyrius
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Renata Dabrilienė, Evelina Pšetulskienė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Jūratė Buikauskienė.