KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai

Korupcijos prevencijos programa

2022 m. Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymas

2023 m. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Atmintinė susidūrus su korupcija

Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą