TEISINĖ INFORMACIJA

Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė" darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Funkcijų, kurias vykdantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Darbo tvarkos taisyklės