LAISVOS DARBO VIETOS

~REIKALINGAS LOGOPEDAS, SPECIALUSIS PEDAGOGAS~

Velžio lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“ reikalingas logopedas, specialusis pedagogas (0,5 pareigybės). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Reikalavimai – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5.  Kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu Alantos g. 37, Velžio k., Panevėžio r. arba elektroniniu paštu velziodarzelis@gmail.com

Informacija teikiama telefonu (8 45) 44 69 81

Pretendentai bus asmeniškai kviečiami pokalbiui.