ADMINISTRACIJA

DIREKTORĖ
Lilija Miežinienė

Tel. +370 45 44 69 81
El. p. velziodarzelis@gmail.com

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
Renata Lukoševičienė

Tel. +370 683 78 747
El. p. velziodarzelis@gmail.com

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS
Toma Karalienė

Tel. +370 45 59 53 76
El. p. velziodarzelis@gmail.com

VELŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠYPSENĖLĖ" DARBUOTOJAI

VELŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠYPSENĖLĖ" LIŪDYNĖS SKYRIAUS DARBUOTOJAI

VELŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠYPSENĖLĖ" DARBUOTOJŲ VALDYMO STRUKTŪRA

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO VELŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŠYPSENĖLĖ“ TVARKOS APRAŠAS

SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO VELŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŠYPSENĖLĖ“ TVARKOS APRAŠAS