ADMINISTRACINė informacija

Aiškinamasis raštas prie 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio

2020–2022 m. strateginio plano įgyvendinimo analizė ir 2023–2025 m. strateginis planas

Nuostatai

2023 m. viešųjų pirkimų planas

2023 m. viešųjų pirkimų plano tikslinimas

2022 m. veiklos ataskaita

2023 m. veiklos planas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

2022 m. vidutinis darbo užmokestis

2023 m. vidutinis darbo užmokestis

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. viešųjų pirkimų planas