ADMINISTRACINė informacija

2020–2022 m. strateginio plano įgyvendinimo analizė ir 2023–2025 m. strateginis planas

Nuostatai

Veiklos ataskaita

Veiklos planas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

2023 m. viešųjų pirkimų planas

2022 m. vidutinis darbo užmokestis

2023 m. vidutinis darbo užmokestis

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio

Aiškinamasis raštas prie 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio

2023 m. viešųjų pirkimų plano tikslinimas

2024 m. viešųjų pirkimų planas